Az Ezeregyéjszaka meséi III. (271-461. éjszaka) jellemzők

"Az Ezeregyéj olyan gazdag, olyan csodálatos, olyan mesés, ťmintha az Ezeregyéjből lépett volna kiŤ ...ebben a könyvben valóság az a vágyálom, amelyet a nyugati ember ezzel a névvel jelöl: ťmesés KeletŤ. Olvasása felér egy egzotikus utazással. Hogy a felnőtt olvasóra is oly nagy a hatása, azt talán két oknak lehet tulajdonítani: egyrészt, hogy az emberben megszépült új életre hívja gyermekkori emlékeit, másrészt mert mégsem csak mese a szónak gyermeki értelmében, elbeszéléseinek nagyobb része regény és novella, minden meseszerű elem dacára mégis realista ábrázolása egy a miértektől különböző, színesebb és félelmetesebb világnak..." (Szerb Antal)