Az I. világháború nagy csatái jellemzők

Az I. világháború 1914 és 1918 között zajlott a központi hatalmak (Németország, Osztrák-Magyar Monarchia) és az antant (Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország), illetve szövetségeseik között. A veszteségek mind a katonaság, mind a polgári lakosság körében hatalmasak voltak. A háború összes emberáldozatának száma mintegy 9 000 000 fő volt. Németország 1 950 000 főt, Franciaország 1 390 000 főt, Magyarország és Ausztria 1 000 000 főt, Nagy-Britannia 780 000 főt, Olaszország 530 000 főt, Románia 600 000 főt, Oroszország 1 700 000 főt veszített, hogy csak a legnagyobbakat említsük. A kötet a világháború legnagyobb csatáit, katonai offenzíváit foglalja össze - a főbb hazai szakirodalomra: különös tekintettel Galántai József, Gróf Andrássy Gyula, Diószegi István, Tokodi Gyula stb. munkáira támaszkodva - elsősorban az egyetemes történelem ezen korszaka, illetve a hadtörténet iránt érdeklődők számára.