Az idő jellemzők

Az idő minden ember életében fontos szerepet játszik. Nap mint nap szót ejtünk munkaidőről, különböző korszakokról, nyári időszámításról, kortörténetről stb. Ám nemigen akad ember, aki meg tudná mondani, hogy mi is valójában az idő. A legnagyobb tudósok és gondolkodók keresték a választ e kérdésre. Az időt roppant nehéz definiálni, mégis ez határozza meg mindennapi életünket. E könyv többek között arról is szól, hogy milyen szabályosan visszatérő égi jelenségek teremtenek rendet a mindennapok során, s hogy őseinknek mennyit kellett fáradozniuk a naptár elkészítésekor.
Számos tudós véleménye szerint az időnek van kezdete és vége. A világ születése, az úgynevezett ősrobbanás előtt még nem létezett az idő. Könyvünk röviden kitér ezekre a kérdésekre is, jóllehet biztos, végső választ még egyikre sem kaphatunk. Részletesen foglalkozunk a hétköznapi élet fontos dolgaival, a naptárral, az órával, a szökőévvel és a nyári időszámítással is.