Az idő titkos lüktetése jellemzők

Mi is az idő tulajdonképpen?
Hogyan érzékeljük?
Hogy viszonyulunk hozzá?