AZ IGAZSÁGKERESŐ PAP KÁROLY jellemzők

Pap Károly a második világháborúban tragikusan elpusztult nemzedék egyiklegtehetségesebb írója volt. Magányos prófétaként kereste az abszolútigazságot, rendíthetetlenül hitt a szeretet, az alázat, az igaz szómegváltó erejében. M amp;amp;amp;ucirc;vészete szépség és jóság, esztétikum és etikummegalkuvás nélküli és feltétlen együvé tartozását hirdeti. Ezeket aproblémákat fogalmazza meg, ezekkel az emberfeletti feladatokkal küzdhárom regényében, a stilizált bibliai környezetbe helyezettJézus-parafrázisában (Megszabadítottál a haláltól), a sivár vidékeken am amp;amp;amp;ucirc;vészet embernemesít amp;amp;amp;otilde; lehet amp;amp;amp;otilde;ségéért küzd amp;amp;amp;otilde; fest amp;amp;amp;otilde; történetében (Nyolcadikstáció) és az önvallomásos gyermekh amp;amp;amp;otilde;sének igazságkeres amp;amp;amp;otilde; lázadásátmegörökít amp;amp;amp;otilde; Azarelben, továbbá változatos témájú elbeszélések sorában,komor drámákban és szenvedélyes vitairatokban (Zsidó sebek és b amp;amp;amp;ucirc;nök).E könyv szerz amp;amp;amp;otilde;je másodjára rugaszkodik neki a feladatnak, hogyvála