Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata jellemzők

Több mint három esztendő telt el a könyv negyedik kiadásának megjelenése óta. Az Olvasók kitüntető érdeklődése önmagában is indokolná az új - bővített, hatályosított - kiadás megjelentetését, de az elmúlt években az illetéktörvény több rendelkezése módosult és a Legfelsőbb Bíróság is számos iránymutató ítéletet hozott.
Az új kiadás az Illetéktörvény magyarázata mellett a bírói gyakorlat legújabb eredményeit is bemutatja.
A Szerző arra törekedett, hogy a jogászok mellett a jogban kevésbé jártas olvasó is választ kapjon az illetéktörvény alkalmazásával kapcsolatos kérdésekre.
Figyelemre méltó, hogy az illetéktörvény bizonyos rendelkezései az elmúlt hónapokban a társadalmi érdeklődés homlokterébe kerültek, például az örökösödési illeték körüli politikai és társadalmi vita kapcsán, így a könyv sokakat érintő és érdeklő információkat juttat el az Olvasóhoz.