Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata jellemzők

A kötet előző kiadása óta lényeges változások következtek be az eljárási illetékek szabályaiban, és jelentősen változott az illetékek mértéke is.
Az illetékszabályok alkotmányosságát az Alkotmánybíróság több fontos határozatában értelmezte, és a bírói gyakorlat is tovább pontosította az illetéktörvény alapvető fogalmait.
A könyv ismerteti az eljárási illetékek megfizetésének új rendjét, amelyet a 2004. évi CI. törvény vezetett be. Eszerint az eljárási illetékek tekintetében az okmányirodákban az illetékbélyeg lerovása helyett a közigazgatási eljárási illeték készpénzátutalással, illetve bankkártyával, készpénzzel is megfizethető.
A könyv új kiadása részletesen feldolgozza az aktuális jogalkalmazási kérdéseket tárgyaló, a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma által hozott elvi véleményeket és határozatokat, valamint tartalmazza az illetékek kiszabásának, megfizetésének, elszámolásának rendjéről alkotott új pénzügyminiszteri rendeleteket.