Az információs társadalom és a jog átalakulása jellemzők

Ződi Zsolt: A számítógép és a jog kapcsolata - jogelméleti alapvetés Jóri András: Az információs társadalom hatása a személyiségi jogokra (Az adatvédelmi jog kialakulása) Meleg Csilla: Információs társadalom és igazságszolgáltatás Mayer Erika: Önszabályozás és jogi szabályozás az elektronikus gazdaságban Soós Andrea: Elektronikus kereskedelem és versenyjog Török Gábor: Az új hírközlési törvény néhány polgári jogi problémája Glatz Ferenc Henrik: Az elektronikus aláírás eurokonfrom magyar szabályozása Verebics János: Elektronikus kereskedelem és büntetőjog Rozgonyi Krisztina: Tulajdoni koncentráció és az információáramlás szabadsága Sarkady Ildikó: A sajtó európai szabályozása Fehér Zsuzsa: A közszolgálatiság jelene és jövője az elektronikus médiumokban Cseh Gabriella: A kereskedelmi televíziózás nemzetközi szabályozása Pázmándi Kinga: Reklám és a médiák. A gyermek- és ifjúkori fogyasztók jogvédelme a médiában Információs társadalom. Válogatott szakirodalmi összeállítás témakörönként