Az internet használata I. jellemzők

A szerzők, akik a középfokú, valamint a felnőttoktatásban dolgoznak, azzal a szándékkal írták ezt a könyvsorozatot, hogy rövid, áttekinthető formájú információkat juttassanak el a középiskolásoknak, a felnőtt-, illetve felsőoktatásban részt vevőknek, valamint az önképzést választó tanulóknak. A könyvsorozatot úgy állították össze, hogy az első hét kötet megfeleljen az ECDL vizsga moduljainak. A szerzők minden könyvet kibővítettek azokkal az ismeretekkel, amelyeket a gyakorlat szempontjából fontosnak ítéltek, vagy az elmúlt évek vizsgatapasztalatai, illetve a középiskolák számára készült tantervek alapján szükségesnek láttak.
Kategória: internet, hálózatok, biztonság. Felhasználói szint: kezdő.