Az írás gyeplője jellemzők

Cséve Anna tanulmánya a megújulóban lévő Móricz-szakirodalom kiemelkedő eseménye. Azt a folyamatot ábrázolja, amelynek során az életrajz "tényei" egybemosódnak a regények fikcionalitásával. A szerző elemzése tárgyaként az eddig ritkán elemzett Míg új a szerelem című regényt választotta.