Az irodalom és a Rossz jellemzők

Georges Bataille (1897-1962) francia író, filozófus új műfajt teremtett: "a pőre vallomást filozófiai elmélkedéssel és misztikus búvárkodással" társította. A lehetőségek végső határáig, egyfajta vitális teljességig kívánt eljutni, s ezt elérendő a transzot, a paroxizmust, a szerelmet a nevetést jelölte meg a "létrobbantás" eszközeként.
Bataille azt vizsgálja, hogyan is állunk a testtel, amelynek indítékai, fantazmagóriái, igényei és megnyilvánulásai nevetségessé teszik egyrészt a tisztaságra való törekvést, amelyre az emberi lélek áhítozik, másrészt állandó kihívás a logikával, az intelligenciával szemben.
Az irodalom a Rossz, a bűn kifejeződése is, de Bataille értelmezésében ez nem az erkölcs hiányát, morálnélküliséget ír elő, épp ellenkezőleg, hogy ellenálljunk, "hipermorálra" van szükségünk.