AZ ISKOLAI TUDÁS - OSIRIS TANKÖNYVEK - jellemzők

`A magyar iskolarendszer hatékonyságának megítélését szélsőséges nézetek jellemzik. A tanulók tudásáról egymásnak gyökeresen ellentmondó állítások fogalmazódnak meg: egyrészt gyakran idézik a tanulmányi versenyeken és a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokon elért jó eredményeket, másrészt az ezeknek ellentmondó hétköznapi tapasztalatokat. Lehet-e egyidejűleg mindkét álláspontnak reális alapja? Úgy tűnik, mindegyik vélemény mellett tudunk érveket felsorolni…` `E könyvben ezeket az ellentmondásokat vesszük közelebbről szemügyre. Egy széleskörű felmérés adatait elemezve bemutatjuk, mit is jelentenek konkrétan az előzőekben felidézett ellentmondások. Mit tudunk azokról mondani, ha a számszerű eredmények, a statisztikai tendenciák nyelvén fogalmazunk? Amint a következő fejezetekből kitűnik, az ellentmondásoknak valós, tényszerű alapja van. Megmutatjuk ugyanakkor azt is, hogy a kognitív pszichológia elméleteit felhasználva az ellentmondások értelmezhetővé és érthetővé válnak…` `Amikor bemu