Az Isten háta mögött jellemzők

A regény központja egy asszony, egy egészen közönséges kisvárosi asszony, akit csak heves, és kielégülés-re nem jutó érzékisége és egy jobb, gazdagabb élet után epekedõ, öntudatlanná fojtott, hisztérikus vonaglásokká csökevényesedett vágya különböztet meg a többi száz meg ezer társnõjétõl. E körül az asszony, a tanító felesége körül forog a regény egész személyzete: egy epizódalakot kivéve mind csupa férfi, akiket az érzéki vágy kábulata ragad feléje. A középpontban örvénylõ fülledt, forró levegõjű vívódás körül elevenedik meg aztán a kisváros egész élete, a maga unalmával, élettelen kicsinyességével, gonosz pletykáival, férfiainak bormámorával, asszonyainak erkölcsi ridegségbe palástolódó, kifolyt szelepet nem találó érzékiségével..." Schöpflin Aladár