Az Ödipusz-rejtély jellemzők

A könyv főként ezt a tilalmat magyarázza és értelmezi, ám itt az Ödipusz-rejtélynél sokkal többről van szó: a párválasztás normáiról és kivételes eseteiről az állat- és embervilágban, a család- és rokonságstruktúrákról a múltban és a természeti népeknél a jelenben, ösztönös és tanult magatartásformákról és sok egyébről. A könyvből egyfajta biológiai lélektan bontakozik ki, az emberkép etológiai alapú, ám korántsem egyoldalú felfogása.