AZ ÓKORI KERESZTÉNYSÉG VÉGE jellemzők

A magyar származású kutató professzor újabb kötetében – a kiadónknál néhány éve megjelent Nagy Szent Gergely és kora után – azt vizsgálja, hogy miféle változások alakították át a keresztény világ eszmei és lelki látókörét a Kr. utáni 400–600 közé eső időszakban. A fejezetek újdonságokkal is szolgálnak, de a kutatások inkább megannyi darabka beillesztését jelentették egy nagy mozaikba. A szerző célja éppen az volt, hogy jellemezze azt a változást, amely ezekben a századokban végbement a tekintetben, hogy mit értettek a keresztények az Úr követése alatt. Vizsgálódásának színhelyei Észak-Afrika, Gallia és az egykor a „világot” jelentő Római Birodalom, amely helyszíneken a szerzetesi és a világi kereszténység különféle megnyilvánulásai voltak tapasztalhatók.