Az oktatás és nevelés történet jellemzők

A tankönyv háromezer év neveléstörténetének legfőbb vonulatát tekinti át. Csak a legkiemelkedőbb tényeket ismerteti röviden, arra irányítva a figyelmet, amire a tanítónak, óvodapedagógusnak szüksége van. Ismerkedve az oktatás és nevelés fejlődésének legfőbb szakaszaival, a legjelentősebb személyiségekkel, világossá válik, hogy a ma pedagógiájának minden lényeges problémája felmerült már az elmúlt korokban is, más társadalmi, politikai, gazdasági viszonyok között. Az elmúlt századok nevelőinek lelkesedését, küzdelmeit, kudarcait és sikereit megismerve, megértve a ma pedagógusai segítséget kapnak elméleti és gyakorlati tevékenységükhöz. A kötetet nemcsak leendő tanítóknak, óvodapedagógusoknak, hanem a neveléstörténet iránt érdeklődőknek is ajánljuk.