Az olasz reneszánsz komédia jellemzők

A kötet az olasz komédia történetét dramaturgiai és teátrális megközelítésből vizsgálja. A téma kifejtése a klasszikus poétikai szabályokat és szerzői hagyományt követő komédia születésétől, a XVI. század elejétől indul és a század végéig tart. A kora reneszánsz egységes kultúrája ekkorra már töredezetté válik, az egyes színházi központok élete egymástól eltérő képet mutat. Mivel a városi polgár viselkedésének megjelenítése válik fontossá, a komédiaszerzők különös figyelmet szentelnek a karakterek bemutatásának. A kollektív boldogság keresése jegyében megszületik az ideális város eszméje, amely nem a társadalmi valóságban, hanem a színházi gyakorlatban, a városi színpadképben valósul meg.