Az olympiai játékok története jellemzők

"Ez a könyv a magyar nép kettős dicsősége. Szerzője szellemi tornán győzött vele és győzelme nyomán először szökött fel az amsterdami stadion árbócára a háromszínű lobogó.
A munkából megismerjük az ókori olympiai játékok történetét, míg az előszó büszkén számol be a magyar olympiai versenyzők diadaláról. Az olympiai játékokon a magyarok mindig a nemzeti dicsőségért küzdhettek, ám egyebütt nem így volt! Kétségtelen, hogy a világ legelső katonai nemzeteinek sorába tartozunk, de a magyar hadidicsőség, a magyar ezredek hőstettei a külföld szemében felszívódtak az osztrák hadsereg történetébe...
Adja az Isten, hogy a jövőben az olympiai játékokon, de minden más téren is mindig a magunk érdekeiért és mindig növekvő sikerrel küzdhessünk.
Budapest, 1928 december 24-én." (Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter)