Az önkormányzati rendszer magyarázata jellemzők

Az alapjaiban bevált önkormányzati rendszer 1990-től tartó fokozatos fejlődésében számos tapasztalat halmozódott fel, a rendszert több fontos területen kiegészítették és módosították. A most második, átdolgozott kiadásban megjelenő önkormányzati nagy kommentár az eddigi fejlődés eredményeit összegzi és a gyakorlat, valamint az elmélet számára részletesen bemutatja az önkormányzati rendszer alapintézményeit.
A mű a nagy kommentár szerepét betöltve nemcsak a többször módosított önkormányzati törvényt magyarázza, hanem ezen túl feldolgozza az egész rendszer alapjait érintő joganyagot, szervezési és jogalkalmazási ismereteket, alkotmánybírósági és bírósági döntéseket. A kiadvány elemzi továbbá az önkormányzati rendszer nemzetközi és történeti tapasztalatait is, bemutatja az önkormányzatiság lényegét. Végül pedig feltárja a magyar helyi önkormányzati rendszer eddigi fejlődési útjába szervesen illeszkedő modernizációs lehetőségeket olyan szerzők közreműködésével, akik részt vettek a magyar önkormányzati rendszer kidolgozásában és továbbfejlesztésében, illetve a rendszer gyakorlati működtetésének központi és területi munkájában.