AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK ÉS AZ ADÓSSÁGRENDEZÉS GYAKORLATA jellemzők

Napjainkban a tágabb és a szűkebb környezetünkre is az örök mozgás, a változás jellemző; ez vonatkozik az önkormányzatokat érintő jogi és közgazdasági környezetre is. A változások jogszerű követése azonban nem könnyű feladat, különösen akkor, ha egy egész szektort érintő új szabályozórendszer bevezetésével szembesülünk. E könyv szerzői arra a nem könnyű feladatra vállalkoztak, hogy a hazai önkormányzati rendszer átalakítási folyamatának időszakában tegyék közkinccsé az új, szerteágazó, s ezért különösen releváns ismeretanyagot. A kézikönyv, műfajának megfelelően, könnyen kezelhető módon ad szakmai támogatást a mélyebb összefüggések megismeréséhez, érdemi segítséget az önkormányzati rendszer átalakításának megértéséhez, a változások tartalmi és formai követelményeinek érvényesítéséhez, valamint az ezekhez igazodó adósságrendezési eljárás gyakorlati alkalmazásához. A kiadvány nagy hangsúlyt helyez az önkormányzatok gazdálkodásának és finanszírozásának múltjára és jelenére, végigköveti az