Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig jellemzők

Könyvünk az első olyan magyar nyelvű összefoglalás, amely megkísérli az orosz irodalom több évszázados történetének bemutatását. Szerzői arra törekedtek, hogy megbízható, jól áttekinthető képet adjanak az orosz irodalom főbb korszakairól, irányzatairól, a legjelesebb írók tevékenységéről. Az elmúlt évek, sőt évtizedek változásai, kutatásai nyomán több klasszikus író életművéről élénk vita bontakozott ki, új szempontok kerültek előtérbe, esetleg sokáig tabunak számító kérdések merültek föl. Az elemzésekben igyekeztek a legfontosabb új megállapításokat figyelembe venni. A hagyományos értékelésekhez képest a legtöbb változás a XX. századra vonatkozik. A könyvben több olyan jelentős író is helyet kap (pl. Vaginov, Erdman, Harmsz, Platonov), akiket a magyar olvasó eddig nem vagy csak alig ismert. Több, nálunk eddig is népszerű alkotó (pl. Gorkij, Majakovszkij) életművéről az elterjedt sztereotípiáktól eltérő, objektív értékelés olvasható.
Az orosz irodalom története olvasmányos formában nyújt betekintést az orosz irodalom világába, s ily módon lehetővé teszi, hogy az olvasók viszonylag széles köre ismerkedjék meg azokkal a remekművekkel, amelyek vitathatatlanul a világirodalom becses értékei. Hasznos olvasmánya a különböző szakos bölcsészhallgatókon kívül középiskolai tanároknak, diákoknak, általában a művelődni vágyó, irodalomkedvelő közönségnek.