AZ ŐSKERESZTYÉNSÉG ÉLMÉNYVILÁGA ÉS MAGATARTÁSFORMÁI jellemzők

A keresztyénség keletkezésének kérdése a történetírás egyik legizgalmasabb problémája. Az őskeresztyénség pszichológiájának feladata az első keresztyének vallásos magatartásának és élményvilágának leírása, rendszerezése és magyarázata. E vállalkozást nehezíti, hogy kevés információnk van az elsőkeresztyének életéről, nem egyértelmű, hogy milyen lehetőségei vannak a pszichológia alkalmazásának a történelmi múlt feltárásában, és hogy még mindig szokatlan a vallást a pszichológia eszközeivel kutatni.