Az ősmagyarok mitológiája jellemzők

Több évtizednyi szellemi régészet eredménye ez az összefoglaló tanulmányfüzér, amely a Mindenség magyar látomásáról szól. Nemzeti emlékezetünk legfontosabb részét igyekszik helyreállítani szétszórt töredékekből, mesékből, mondákból és a nyelvünkben rejlő bölcsességből, mitológiából. A kötet gazdagon mutatja be őseink: - nyelvi misztériumait, a magyar nyelvünk teremtő mivoltát - magyar ősvallásunk rítusait, szimbólumainak eredetét és jelentéseit - mitológiai személyeink és a hozzájuk kötődő, mára elfeledett mondáinkat - Táltos témakör eddig ismert legteljesebb bemutatását szokásaikkal, hiedelmeikkel, beavatási szertartásaikkal - az ősmagyar mágiát őseink teljes halottkultuszával, túlvilág képével, ünnepeinek, rituáléinak feltárásával, a népi gyógyászat misztikus elemeivel - valódi Fény-vallásunkat a lehető legátfogóbb módon a hozzá tartozó titokzatos világképpel. Bemutatja, hogy a magyar ősvallás lényege a szerelem és tudás révén való boldogságkeresés lehetett, a Fényvilág feltétlen szolgálata; célja pedig a mennyeit lehozni, megvalósítani a Földön. Az egyetlen lehetséges ésszerű, Magyar Utat mutatja számunkra: feltárni és megismerni ősvallásunkat és hagyományainkat, visszatérni a tiszta forráshoz, az Élet fenséges hitéhez követvén Csodaszarvasunkat, vissza az Édenkertbe, vissza igazi Önmagunkhoz... Bíró Lajos átfogó műve jó bevezető mindenki számára, akinek a magyar ősmúlt, a magyar mitológia, a magyar nyelv felkeltette érdeklődését, és aranybánya lehet azoknak is, akik már beleásták magukat a magyarság titkaiba. Az őseredeti nyelv abból az isteni Fényből ered, ami a tudás forrása. Ezért e nyelv bölcsességet, isteni tudást hordoz. A magyar nyelv áll legközelebb az égi kinyilatkoztatáshoz e gondolat jegyében vizsgálja a szerző a magyar nyelv bölcsességét, világképét, eredetét, a magyarság Istenről szerzett tudását, a táltosok világát, a varázslás hagyományait, a népi gyógyászat mágikus elemeit, ősi szertartásainkat, a túlvilágról nyert képzeteinket, és fény-vallásunkat. Mivel a nyelvi megfontolások önmagukban gyakran nem rendelkeznek bizonyító erővel, a szerző régészeti, történelmi adatokkal is alátámasztja következtetéseit. Grandpierre Atilla ajánlása