AZ ÖT VILÁGVALLÁS (ÚJ!) jellemzők

A kiváló valláskutató és indológus, Helmuth von Glasenapp az öt legjelentősebb vallást - bráhmanizmus,buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység és iszlám - ismerteti. Mindegyiket mint önálló rendszert vizsgálja;ismerteti történeti fejlődését, leírja jellemző vonásait. Összehasonlítja az öt vallást, kiemeli közös vonásaikat éskülönbségeiket, feltárja a kölcsönhatásokat a különböző vallások között, bemutatja egymással folytatott vitáikat,egymás ellen vívott harcaikat is, kidomborítja a különbségeket a közép- és kelet-ázsiai vallások, az amp;quot;örökvilágtörvény vallásai amp;quot; és az amp;quot;isteni kinyilatkoztatás vallásai amp;quot;: a kereszténység és az iszlám között.