Az udvari élet művészete Itáliában jellemzők

A reneszánsz és a barokk kor itáliai udvaraiban vagy udvarai számára jöttek létre a korabeli olasz irodalom és művészet legkiválóbb alkotásai. Ugyanakkor e számos kisebb-nagyobb fejedelmi udvar személyes kapcsolatai érlelték ki a modern kori civilizált ember eszméjét és eszményét olyan etikai és viselkedési kézikönyvek alapján, amelyek jelentőségére csak az utóbbi évtizedek kutatásai mutattak rá. Az udvari élet művészete Itáliában tizenkét - részben európai tekintélyű és hatású szerző (Castiglione, Della Casa, Guazzo, Tasso, Tesauro) tollából született - udvari etikai értekezésen keresztül mutatja be a társadalmi és társasági élet máig alapvető normáit és formáit.