Az ügyészségről jellemzők

"Akik ismernek, tudják, akik nem, azoknak elmondom, hogy négy évtizedes jogászi pályám több mint háromnegyed részét ügyészként éltem, a többit pedig az ügyészséghez közeli munkakörben töltöttem. Az ügyészi beosztást hivatásként éltem és élem. A hosszú pályafutásom során volt alkalmam 'megfertőződni' az ügyészségre vonatkozó tanokkal. Magam is foglalkoztam az ügyészi tevékenység elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Erről a megjelent írásaim tanúskodnak. Az életkoromnál fogva a pályám nagyobbik része a rendszerváltás előtti évtizedekre esett.
A rendszerváltozás az ügyészség tevékenységét illetően jelentős változásokkal járt. A Magyar Köztársaság az alkotmány által deklaráltan jogállam. A jogállami működés jogi feltételeit az elmúlt évtizedben az Országgyűlés megteremtette. Ez érintette az igzságszolgáltatást, érintette az ügyészi tevékenységet is. A törvényességről, az állampolgári jogvédelemről vallott szemlélet jelentős mértékben megváltozott. Az ügyészség - az alkotmány erejénél fogva - depolitizált intézmény lett. ... ... Könyvem megírásával és közreadásával az ügyészség történetét, helyét, szerepét az állam szervezetében, az ügyészség funkcióit és a jogállamban való működését kívántam bemutatni. A könyvet - pályám végéhez közeledve több évtizedes tapasztalatom, az ügyészségre vonatkozó nézeteim összegzésének is szántam.
Az ügyészségről, az ügyészi tevékenységről szóló könyvet ajánlom az ügyészi pálya iránt érdeklődő - és nem érdeklődő - joghallgatóknak, az ügyészségi fogalmazóknak, titkároknak, de ajánlom a téma iránt érdeklődőknek is.
Kívánom, hogy az elkövetkező kor ügyészei az egységesülő Európa Magyarországán - elődeikhez hasonlóan - hivatásként élhessék meg a munkájukat."