AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK HATÁLYBALÉPÉSE, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK jellemzők

2012. június 18-án az Országgyűlés megalkotta az új Munka Törvénykönyvének hatályba léptető rendelkezéseit (2012. évi LXXXVI. törvény, továbbiakban: Mth.). Ettől az időponttól munkaviszonyra alkalmazandó szabályt az új Mt., a korábbi Mt. és az Mth. is tartalmaz.A lényegesen megújított szabályozás csaknem hárommillió fennálló munkaviszonyt érint.Az Mth. feladata annak meghatározása, hogy mely időponttól, milyen feltételek mellett alkalmazandók az új rendelkezések. Olyan kérdésekre ad választ, mint például:• meddig illeti meg a kismamát vagy a keresőképtelen munkavállalót a felmondási védelem,• mely időpontig járnak a korábbi szabályozás szerinti tanulmányi kedvezmények,• mikortól lehet alkalmazni a munkavállaló szigorúbb kártérítési felelősségét kimondó rendelkezéseket,• mely időponttól változnak a műszakpótlék szabályai.„Mikortól változik?” A könyv az időbeli alkalmazás szempontjából az új Munka Törvénykönyvének egészét, valamennyi jogintézményét áttekinti. Az ezekhez fűzött magyarázat