Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története (1867-1918) jellemzők

"A gyűlölet tárgya régen jelen van már fejtegetéseinkben. A 'liberalizmus', a 'burzsoá', a 'kozmopolita' helyébe mindenütt szabadon behelyettesíthető a 'zsidó'. A probléma messze nem a burzsoázia és a földbirtokos rétegek gazdasági konkurenciaharca. Az asszimiláció kérdésében (...) a magyar polgári fejlődés egész társadalmi-politikai problematikája fölvetődik..." Szabó Miklós történészi munkássága főként szakmai körökben ismert. A politikában tájékozottabbak közül is csak kevesen tudják, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége parlamenti képviselőjeként megismert, 2000-ben elhunyt politikus nemzedékének egyik legjelentősebb történésze volt.