Az újságíró jellemzők

Az újságíró sokszor kénytelen tudomásul venni, hogy amikor szenvedélyesen védi a megbántottakat vagy a gyengéket, inkább árt nekik, mint használ, mert megakadályozza, hogy a gyengék gyalázatos, de irha- és vagyon-mentő békét kössenek az erősekkel. A sajtószabadság hiányán és a sajtó-üzleten kívül egyik legfőbb gátlás, sőt talán mindegyiknél nagyobb, amely ellankasztja az újságírót, hogy saját közönsége, az osztály vagy a réteg, amelynek ír, leszakad mögüle, s úgy csinál, mintha nem róla lenne szó, mint a nünüke, mikor lépteket hall, halottnak tetteti magát, sőt passzív hűtlenségével erkölcsileg hátbatámadja. (Zsolt Béla)
A kötet 22 magyar író novelláját tartalmazza.