AZ UTOLSÓ MAGYAR KATONAI LOVAG jellemzők

Sipos Sándor az utolsó magyar katonai lovag c. könyvébenemléket állít azoknak a bátor, erényes, kivételesennagyformátumú magyar személyiségnek, akik élenjáró szerepetjátszottak abban a több mint ezerötszáz éves folyamatban,amelynek során az ország, az állam létrejött, megerősödött éstekintélyt vívott ki magának az európai népek között. A magyartörténelem számos olyan kiválósággal rendelkezik, akik döntőenjárultak hozzá ezekhez a sikerekhez. Magyar vezérek,fejedelmek, királyok, lovagrendek, kiváló katonai vezetők,katonák a szereplői ennek a könyvnek. Külön fejezet foglalkozikaz Európa szerte tekintélyt szerzett magyar szentekkel, mintpéldamutató személyiségekkel. A könyvből megismerhető,többek között, hogy az országtól meglehetősen távoli Skóciánaka legnagyobb szentje is magyar.Az emberi közösség, a társadalom fejlődése szempontjából mindig is nagy jelentősége volt akiemelkedő képességgel, példamutató magatartással rendelkező személyiségeknek. Aközösségi élet számos területére iga