Az utópia hegemóniája jellemzők

Tényleg a demokrácia a legjobb politikai rezsim? Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ részben korábban már megjelent írásokból válogatott tanulmánykötetében a szerző. Az utópikus gondolkodás nem tűnt el, csak átalakult. Annak tárgya nem vagy ritkán jelenik meg a mai tudományos érdeklődés homlokterében, hiszen azt a múlt részének tekintik. A modern utópia kétségkívül a totalitarizmusban csúcsosodott ki, és a mai rezsimeket (a demokráciákat) ezekkel szemben álló berendezkedéseknek tekintik. Így a közkedvelt feltevés szerint a liberális demokráciának semmi köze nincs sem a totalitarizmushoz, sem az utópiához. Ezzel kikerültünk a veszélyzónából, a vita véget ért: a (liberális) demokrácia a létező rezsimek legjobbika.
A mai politikai diskurzusra talán még jobban, mint korábban hiánytalanul érvényes a voegelini Frageverbot: a kanonizált tudományos, illetve politikai dogmák előfeltevéseire rákérdezni tilos. Tényleg a demokrácia a legjobb politikai rezsim? Garantálja-e a demokrácia a jó élet feltételeit? Megvalósítja-e a demokrácia a törvény uralmát? A modern alkotmányos berendezkedések valóban kizárják-e a zsarnokság lehetőségét? (Ha e fogalom ti. a zsarnokság jelent még egyáltalán valamit a modern politikai szókészletet használók számára.) A fékek és ellensúlyok rendszere semlegesíti-e az emberi rosszat? Egyáltalán: az alkotmányos, liberális demokrácia valóban olyan politikai rendszer- e, amely képes elhomályosítani az emberi erkölcsi és intellektuális tökéletlenséget?
Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ részben korábban már megjelent írásokból válogatott tanulmánykötetében Megadja Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Molnár Tamás Kutató Központ munkatársa. A kötetet az társadalomtudományok és az eszmetörténet iránt érdeklődök egyaránt haszonnal forgathatják. Tartalomjegyzék
1. A hagyomány fenomenológiája. Egy lehetséges megközelítés
2. Szabadság vagy demokrácia?
3. Erik von Kühnelt-Leddihn és Amerika
4. A baloldali gondolkodás bírálata
5. Emigránsok és az értelmiségiek totalitarianizmusa
6. A demokrácia politikai vallása
7. Formális és tartalmi: a kortárs utópia kritikájának vázlata
8. Erkölcs és utópia
9. Elitista populizmus vagy populista elitizmus?
10. Radványi a khiliazmusról
11. Igazság és politika
12. A törvény uralma és bíráskodáss