AZ ÜVEGBURA - ÚJ! jellemzők

Az üvegbura önéletrajzi mű: az újabb angol-amerikai líra talán legeredetibb tehetsé-gének nagyszabású prózai alkotása.Főhősének, a tizenkilenc éves Esther Greenwoodnak Amerika tálcán kínálja a karriert:felveszik ösztöndíjjal a legjobb iskolába, egy divatlap pályázatának egyik szerencsés nyer-teseként New Yorkban fogadások, díszebédek és a hírességek forgataga várja. Csakhogyő valami szebbet, tisztábbat vár a társadalomtól, mint az tőle, ezért nem tud beilleszkedniannak gépezetébe. „Bizonyára úgy illett volna, hogy én is repüljek a lelkes örömtől, minta többi lány, de – valahogy nem voltam rá képes. Nagyon-nagyon csendesnek és üresnekéreztem magam, akár egy tornádó magja, ahogy csak sodródik kábultan a körülötte tom-boló pokoli zűrzavar legközepén.”A történet ennek a baljós hasonlatnak a kibontakozása, a depresszió első tüneteitőla pszichiáter elektrosokk-terápiáján át a hajszál híján sikeres öngyilkosságig. A gyó-gyulás tétova stációi az életbe visszavezető út lehetőségét sejtetik, ami