BÁBEL TORNYA - A NÉPRAJZTUDOMÁNY SZÉKHÁZA jellemzők

Hoffmann Tamás új könyvének cikkeit az utóbbi években írta, de a múlt tényeirol mondja el véleményét. A múlt a kommunikáció és a meg nem értés története, Bábel tornya, kivált Európában-írja a szerzo.A néprajzi tudomány megváltozott a világ átalakulásával. Régebben a múlt tanúit vallató néprajzosok nem sokat törodtek a reálfolyamatokkal. A szerzo ennek fordítottjára törekszik. A kötetben publikált dolgozatok egyik témája éppen ez: a néprajztudomány és történelemtudomány kapcsolata, módszereinek összevetése. A további fejezetekben a szerzo egy-egy korszak néhány problémáját tárgyalja ;néprajzi-történeti megközelítésében.