Bach és az antianyag jellemzők

A zene ősoka az ellenpont. Mi az ellenpont voltaképp? Mi az antianyag? A nagy teljesítmények pillanatában mindezt Bach tudatlanul tudta. Oly lelkület birtokába jutott, amely birtokláson felül való. A fúga a fugeo, fugere, szökni, futni latin igéből származik, tehát futott, szökött, terjedt felfelé. A szeretet tömegvonzása, a dolgok összessége a Legfőbb Jóhoz röpítette őt, amit ismerni maga a boldogság, nem ismerni maga a boldogtalanság. A dolgok három létezési módja az anyagban, az elmében és az örök teremtő művészetben nyilvánul meg. A fölfogóképesség edzése a zene, a zene, a zene. A modern embernek szüksége van Bach zenéjére. A világ előrehaladása fokozódó szétválásokon át vezet. A fúga művészetében létfilozófiai kérdések csendjébe jutott el a mester: az egyneműben soha nincs meg a mozgásra való hajlandóság. A jó és a rossz, az anyag és antianyag egy kétpólusú világ mozgatói.