Balatonfelvidék és környéke jellemzők

A Balatonfelvidék és környéke Magyarország legváltozatosabb és legérintetlenebb, összefüggő tájegysége. Ősi, részben a természeti erők, részben a különböző korok emberei alkotta vidék, páratlan adottságokkal és a múlt egymást követő értékeivel, melyeket sehol másutt nem látni. Mindezek egy kötetben történő bemutatására még sohasem került sor. Pedig a táj, a földtani ritkaságok, a műemlékek, a néprajzi sajátosságok, a tárgyi emlékek, az állat- és növényvilág, s nem utolsósorban a hírneves borok így együtt, viszonylag kis helyen nagyon is megérdemlik az összefoglalást: azt, hogy a közkinccsé válva helyről-helyre, korról-korra kalauzolják az Olvasót.