Baranyai rendőrségek jellemzők

"Mostani kötetében a szerző, a korábbi műveihez hasonlóan alapos munkát végzett. Több fejezetre tagolva foglalkozik a kezdetektől 1849-ig, majd 1849-től 1867-ig, aztán 1867-től 1918-ig terjedő időszakok rendőrségi történetével. Részletes betekintést ad az antant-szerb megszállás, a Tanácsköztársaság és a kérészéletű Baranyai-Bajai Szerb Magyar Köztársaság rendvédelmi történetébe. Az egyes fejezetek végén részletes jegyzetapparátus segít a tájékozódásban. Több évszázadot áttekintve az olvasó többek között megismerkedhet a különböző korokban a rendvédelmi beosztások nevével, a rendvédelmi szervek formáival, típusaival, a rendőrség fogalmával, a rendvédelmi szervek és az igazgatás viszonyával, a fegyverzettel, a felszereléssel, a létszámmal, a szolgálati utasításokkal, a fegyelmi szabályokkal, valamint a községi rendőrségekkel. Az országos kitekintés mellett megismertet a régió, a járások és a községek rendvédelmével. A kötet értékét növelik a szövegben elhelyezett forrásközlések is." (Részlet Dr. Kékes Ferenc Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke ajánlásából)