Barnabás jellemzők

Barnabás apostol a korai keresztyénség történetének legfontosabb alakjai közé tartozik. A jeruzsálemi gyülekezetben éppúgy otthon volt, minta az antiókhiaiban. Barnabás egyike volt azoknak, akik elsőként hirdették az evangéliumot a pogányok között, s a zsidó- és pogánykeresztyének közti konfliktus megoldásában is döntő szerepet játszott. A "középút embereként" Pál és Péter árnyékában álló Barnabás újszövetségi személyét, történetét, valamint további hatását állítja középpontba Markus Öhler bécsi teológus.