Bátorság és irgalom jellemzők

Rövid leírás: Tours-i Szent Márton életét bemutató regény. Hosszú leírás: Márton emléke túlélte az évszázadokat. Valahányszor a frank királyok hadba szálltak, mindig az ő köpenyét hordozták hadijelvényként. Ünnepének előestéjén a gyerekek manapság is sok országban énekelnek dalokat és gyújtanak fáklyákat Márton tiszteletére... írta ezt a szerző könyvének végén. Azóta közel fél évszázad pergett le az idő rokkáján. Úgy tűnik, hogy napjainkban, a harmadik évezred kezdetén, az 1700 éve, Savaria városában született Szent Márton szelleme Európa-szerte újraéled és éppen olyan időszerű, mint valaha volt. Számos országban sorra jelölik ki az ő emlékére épült templomok, emlékhelyek között a Szent Márton zarándokutakat, amelyek folyamatosan népesednek be. Nem kevesen járják végig a leghosszabbat, amely összeköti Szombathelyt és Tours-t, az ő születésének és püspökségének két városát. Személye az őt tisztelő keresztény és nem keresztény világ számára az érdeklődés homlokterébe került. Egyre többen írnak, olvasnak személyéről, konferenciákat rendeznek, mert szeretnének minél többet megtudni róla. Ehhez kíván hozzájárulni ez a könyv is.