Batthyányak ideje Halogyon 1732-1848 jellemzők

Szülőfalumnak írtam ezt a könyvet, és a Vasi Hegyháton élőknek. Ajánlom szíves figyelmébe falu- és családkutatóknak, a Batthyányak története és a feudalizmus kora iránt érdeklődő olvasóknak. Négy nemzedék útját követve tehetnek egy utazást, Halogyról indulva, Körmenden, Szombathelyen és Pozsonyon át Bécsig. Előrebocsátom: egy parányi "történelmi egység", egy település múltjának feltárásával próbáltam megfejteni titkokat, hasonlatosan az elemi részecskéket kutató fizikusokhoz, vagy a sejteket vizsgáló biológusokhoz. A Batthyány család gazdag levéltárában és a megyei intézményekben átnéztem mintegy huszonötezer oldalt, kazalban kerestem a tűt, de szerencsém volt, mert a vártnál több forrást találtam. Fáradtságos, de hasznos volt a különféle adóösszeírások, úriszéki perek, szerződések, jobbágylevelek, valamint anyakönyvi adatok kutatása, összegyűjtése. A múltban értékes válaszokat találtam a jelen kihívásaira, a szabadság, a létfenntartás, a szolgálat és a hűség izgalmas, gyötrő kérdéseire.