BECSÜLET ÉS BÁTORSÁG jellemzők

Miért kötelezi el valaki mágát a zsidók megmentéséért?Kinek joge eldönteni ki ment meg és kit nem? Jár-e hála és elismerés annak, aki közreműködött több mint 60 ezer magyar zsidó megmentésében? Olyan kérdések ezek, amelyek végigkísérik Carl Lutz (1895-1975) svájci konzul életét és budapesti tevékenységét.Carl Lutz 1942-ben érkezett diplomáciai szolgálatra Magyarországra. A konzul, aki korábban az akkor angol fennhatóság alatt álló Palesztinában a német érdekeket képviselte, 1942-től Magyarország német megszállásáig (1944. március 19.), mintegy 10 ezer magyarországi zsidó palesztinai kivándorlását segítette.1944 nyarán Auschwitzba deportálták a vidéki zsidóságot, 400 ezer embert. Budapesten azonban 120 ezer zsidó életét sikerült megmenteni. A mentések tulajdonképpeni kezdeményezője Carl Lutz volt, aki 1944 végéig, a szovjetek bevonulásáig szervezte, segítette, támogatta, fedezte és maga is folytatta a mentéseket. Az akciók másik fontos személyisége a svéd Raoul Wallenberg volt. Kettejük