Bella István-album jellemzők

Bella István (1940-2006), a kétszeres József Attila-díjas és Kossuth-díjas költő Sárkeresztúr világából indult, Székesfehérvárott írta első verseit, majd haláláig a főváros polgára, „sorsosa” lett. Életművében így épült egésszé az anyanyelv gazdagsága és leleményektől burjánzó hajlékonysága, a városi lét ajándékai és sebzettsége, de az európai irodalom sokféle hangja is, a műfordítás termékenyítő hatása. Így vált lírája testévé és vérévé a testvéri finn-ugor népek költészete, valamint a legfontosabb lengyel szerzők munkássága. Kötetünk e sokszínű életút dokumentumaiból válogat: felvillantja a költő világháborúban eltűnt édesapjának alakját, a fiatal évek nélkülözéseit, az évtizedes újságírói munkát, főként pedig a lírikus műhelyének rejtett zugait. A Hang-Kép-Írás sorozat különlegessége továbbra is az, hogy a ritka kéziratok és fényképek mellett a költővel készült hangfelvételekből is válogatást ad.