BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉS CSALÁSMEGELŐZÉS - GYAKORLATI ÚTMUTATÓ jellemzők

A csalásmegelőzés (fraud, itegritás) az egyik legaktuálisabb téma a gazdálkodó szervezetek működésével és ellenőrzésével kapcsolatosan, a verseny- és a közszféra szervezeteinél egyaránt. A most megjelent kétnyelvű kiadvány a nemzetközi gyakorlatot mutatja be, belső ellenőrök illetve az ellenőrzésben érdekelt társszakmák képviselői számára.A Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normái irányelveket fogalmaznak meg a visszaélések kockázatának felismerésével kapcsolatban. A kiadvány bemutatja azokat az eljárásokat, gyakorlatokat, amelyeket a belső ellenőröknek követni kell, ha ilyen jellegű kockázatokkal találkoznak, vagy megbízást kapnak ilyen jellegű vizsgálatok végrehajtására. A kézikönyv valamennyi szektorban dolgozó kolléga számára jelentős támogatást nyújt a megteendő lépések kommunikálásához, bemutatásához a felső vezetés és/vagy az ellenőrzésre kerülő területek részére. Mivel a kiadvány kétnyelvű, így komoly segítséget jelent a témában angolul megtalálható széleskörű i