BENNÜNK ÉLŐ ISTENEK jellemzők

Ebben az igencsak revelatív könyvében Jean ShinodaBolen, a nagysikerű Bennünk élő istennők című könyvszerzője a férfiak belső életére fókuszál. Ezen belülis a személyiségüket, és a munkahelyen, az emberikapcsolatokban, konfliktusaikban és álmaikbanmegfigyelhető viselkedésüket befolyásoló archetípusokatveszi nagyító alá.Az ókori görög mitológia istenei megfeleltethetőkegy-egy jól elkülöníthető személyíségtípusnak, illetvearchetípusnak. Az a férfi, aki jól ismeri aktívarchetípusait tisztábban látja önmagát, jobban megértimozgatórugóit.A bennünk élő istenek című könyv a nőknek is nagysegítséget nyújt ahhoz, hogy az életükben előfordulóférfiakat, beleértve kisfiaikat, férjeiket, szeretőiketés apáikat jobban megérthessék. Mivel az archetípusokegyetemesek és ebből következően majdnem biztos, hogyminden egyes nőben rejlik legalább egy ezek közül azarchetípusok közül.Az olvasók azon kapják majd magukat, hogy a mítikustörténetekben és képekben a körülöttük élő emberekre éséletük fontos eseménye