BERLIN-ZÁRT ÖVEZET - EMLÉKEZÉSEK jellemzők

A szerző 1961-ben érkezett Berlinbe, amit hamarosan fallal választottak szét. A német szár-mazású költő, író ösztöndíjasként, majd a 70-es évek első felében a Berlini Magyar Kulturális Intézet munkatársaként dolgozott az NDK-ban. A német irodalomban ekkor új hangú nemze-dék lépett színre, s azonnal kifejezte a kulturális politika által rákényszerített diktátumok miat-ti elégedetlenségét – jó néhányukat betiltották. Kalász Márton a Berlinben töltött évek közna-pi, szellemi és politikai eseményeinek a szemtanúja, melyekre esszéisztikus, személyes hang-nemű könyvében emlékezik.