Gold - 1975-2015 (40th Anniversary Gold-Edition) DVD jellemzők

Smokie - Gold - 1975-2015 - 40th Anniversary Gold-Edition (DVD) tulajdonságai Előadó: Smokie Cím: Gold - 1975-2015 - 40th Anniversary Gold-Edition Műfaj: Pop/Rock Kiadó: Sony Music Adattároló: DV