Beszéd és írás - 5. osztály jellemzők

A Beszéd és írás című új magyar nyelvi és kommunikációs tankönyvcsalád előtérbe helyezi a készség- és képességfejlesztést, ezáltal eredményesen használható a nem szakrendszerű oktatásban is. A tankönyvben, a munkafüzetben és a feladatlapban hangsúlyos a szóbeli kommunikáció, a szövegértés, a szövegalkotás és a tanulási képesség fejlesztése. A színes, gyermekközpontú kiadványok teret adnak az irodalmi neveléssel való integrációnak és az információs-kommunikációs technológiák alkalmazásának is.
A tankönyvcsaládhoz folyamatosan készülnek kiegészítő segédletek: szakmai honlap a pedagógusok és a diákok számára, tanári kézikönyv, valamint interaktív táblás tananyagok.
A tankönyvek különféle típusú szövegeket, változatos gyakorlatokat tartalmaznak, és lehetőséget kínálnak a kooperatív munkaformák alkalmazására. A tanulás és a tanítás nemcsak eredményessé, hanem örömtelivé is válhat a Beszéd és írás című tankönyvcsaláddal.