Beszélgetések Méliusz Józseffel - 1930-1939 jellemzők

A könyv törzsanyagát képező beszélgetés 1978-ban készült. Molnár Gusztáv egy másik generáció és egy másik értékrend pozíciójából szólaltatja meg Méliusz Józsefet, éles állásfoglalásokra, de éppen ezért precíz önmeghatározásokra késztetve őt. A könyv elsősorban a két világháború közötti, kiemelten az 1930-tól 1940-ig terjedő korszak szellemi mozgásaiba enged betekintést, szubjektív, de a párbeszédpartnerek kivételes felkészültségének köszönhetően igen megalapozott módon. A romániai magyarság önismerete szempontjából kiemelkedő jelentőségű kötetről van szó, amely éppen műfaja, a beszélgetés révén válhat népszerű történelmi-kultúrtörténeti bevezetővé a korszak iránt érdeklődők számára. Célközönség: fiatalok, történelem iránt érdeklődő értelmiségiek.