BESZTERCE OSTROMA - HANGOSKÖNYV jellemzők

A kitűnő regény egyfajta Don Quijote-történet.Cselekménye a 19. század vége táján játszódik. A főhősaz egykori Észak-magyarország területén él, előbb csakhóbortos, később mindinkább elboruló elméjű főnemes egydarab középkort varázsol maga köré: nedeci várábanudvart (élősködő léhűtőkkel) és magánhadsereget(Rákóczi-korabeli vitézeknek öltöztetett parasztokkal)tart fenn, és várúrnőt is szerez (egycirkuszigazgatótól megvásárolja Esztella műlovarnőt),akit - amikor megszöktetik - visszakövetel Besztercevárosától, ám az elrabolt Esztella helyett akegyelemkenyéren tengődő világszép Apollkát kínáljákfel. Pongrácz gróf elfogadja a cserét. A lány apjakéntszereti a félnótás grófot, a gróf lányává adoptálja. Azígy kialakult család boldogságát azonban feldúljaApolka ügyvéddé cseperedett egykori játszópajtásának éstitkolt szerelmének a feltűnése. Amikor Tarnóczy ügyvédúr arra vetemedik, hogy megkérje Apolka kezét, Pongráczgróf a vár börtönébe záratja és - élve ősipallosjogával - le akarja nyakaztatni