Bevezetés a baltisztikába jellemzők

A szűkebb értelemben vett baltisztika az indoeurópai nyelveken belül külön családot alkotó, egymással rokonságban álló nyelvekkel: a keletbalti lettel és litvánnal, a kihalt nyugatbalti (ó)porosszal és néhány kisebb, ugyancsak kihalt nyelvvel vagy inkább nyelvjárással, míg a tágabb értelemben vett baltisztika ezeknek a nyelveknek-népeknek a kultúrájával foglalkozik. A könyv első része megpróbálja leírni az e nyelveket beszélő népek történetét, a második egy külső nyelvtörténetet ad, majd jellemzi magukat a nyelveket, a harmadik a balti nyelvű népeknek a régiségben a mitológiával azonosított vagy a mitológia köré épített kultúrájával foglalkozik.