Bevezetés a buddhista halálfilozófiába jellemzők

A halál, a halál utáni lét és az újjászületés tudományát tárgyaló művek közül a "Tibeti Halottaskönyv" (tib. Bar-do thos-sgrol), a halál utáni átmeneti állapotokból hallás útján való megszabadulás, magasan kiemelkedő tanulmány, és egyedülálló a világ szakrális irodalmában. Mint olyan mű, mely a Maháyána-buddhizmus legfontosabb tanításait adja sűrített formában, vallási és filozófiai szempontból is rendkívüli jelentőségű. Mint lényegében az okkult yoga-filozófián alapuló tanulmány, melyet a híres buddhista egyetemen, az ősi India Oxfordjában tanítottak, talán a legjelentősebb a munkák között, amelyekkel a Kelet megajándékozta a Nyugatot.